Vodstvo

 Upravni odbor
 Predsednik: Roman Hoefferle
Podpredsednik (IPO): Egon Savnik Podpredsednik (Agility): 
Tajnica: Jasmina Černic Blagajnik: Andreja Slejko
 Član: Špela Orel  Član: Ines Šorli Član: Marjan Ferjančič Član: Tanja Nedeljković
 
  

Disciplinska komisija

Predsednik: Damjan Vitez
Član: Miloš Cizera Član: Dušan Pišot
 
  

Nadzorni odbor

Predsednik: Rado Gec 
Član: Peter Semolič Član: Jasna Koglot
 

Gospodar društva

Marjan Ferjančič