VABILO NA SKUPŠČINO

VABILO NA SKUPŠČINO

v soboto, 27.2.2016, ob 20.00 v prostorih društva

Dnevni red:

1.) Otvoritev skupščine
2.) Izvolitev delovnega predsedstva
3.) Izvolitev verifikacijske komisije, volilne komisije in overoviteljev zapisnika
4.) Poročila predsednika in posameznih organov društva
5.) Predstavitev kandidatov za predsednika društva in njihovih programov
7.) Razglasitev rezultatov
8.) Razno

Lepo pozdravljeni.

Predsednik ŠKD Ajdovščina
Roman Höefferle

Priloge:

Uradno vabilo (.pdf)
Kandidatura (.pdf)