RAZPIS VOLITEV

Skladno s sklepom redne skupščine članov, z dne 31.3.2023, in Statutom ŠKD Ajdovščina razpisujemo volitve organov društva, vključno z volitvami za izbor novega predsednika društva.

Rok za oddajo kandidature je 12.5.2023.
Pisna dokumentacija mora do tega dne prispeti na elektronski naslov društva: .

Volilna skupščina bo 19.5.2023 ob 18.00 v prostorih društva.

Posted in OBVESTILO.