Razpis volitev organov ŠKD Ajdovščina

Skladno s sklepom izredne skupščine članov, z dne 25.10.2021, in Statutom ŠKD Ajdovščina razpisujemo volitve organov društva:
• Upravni odbor
• Nadzorni odbor
• Disciplinska komisija.

Rok za oddajo kandidature je 10.12.2021.
Pisna dokumentacija mora do tega dne prispeti na elektronski naslov društva: , ali na naslov: p.p.63, 5270 Ajdovščina.
Volilna skupščina bo 14.12.2021 ob 18.30 v prostorih društva.

Vabimo vse člane društva, da se udeležite volilne skupščine in pristopite k kandidaturi v organih društva.

Razpis volitev ŠKD Ajdovščina

Posted in OBVESTILO.