ŠOLANJE PSOV

Na naše tečaje se lahko enostavno prijavite preko spletne prijavnice:

Prijavnica ŠKD Ajdovščina _ tečaji in šolanje psov

Navodilo za pripravo plačila preko plačilnega naloga.

Če pa potrebujete več informacij, pišite nam:

Info ŠKD Ajdovščina

 

 

NAŠI INŠTRUKTORJI

CENIK:

 • Članarina za posameznega člana za tekoče leto je 30 EUR.
 • Družinska članarina: 30 € prvi član in vsi ostali družinski člani 20€ (družinska članarina je veljavna ob vpisu najmanj dveh članov iz enega gospodinjstva).
 • Cena tečaja Mala šola je 120 EUR za 15 srečanj.
 • Cena tečaja Osnovno šolanje (IPS A ali IPS B-BH)  je 150 EUR za čas, dokler pes ni pripravljen na izpit oz. za največ 1 leto.
 • Cena tečaja Agility je 150 EUR za prvo leto. Za nadaljevanje se plačuje uporabnina poligona.
 • Cena tečajev IBGH je 150 EUR do izpita IBGH-2, paket programov IBGH-1 do izpita IBGH-3 je  200 EUR.
 • Cena tečaja Sled je 150 EUR do izpita Fpr-1, za nadaljevanje se plačuje uporabnina.
 • Cena posameznega izpita ni vključena v ceno tečaja  in znaša 70 EUR za člane društva, za nečlane 100 EUR.
 • Uporabnina poligona 100 EUR za tekoče  leto. Plačajo vsi, ki uporabljajo poligon, pa ne obiskujejo nobenega tečaja.
 • Individualne ure: 20 EUR/45 minut.

 

Plačilo nakažete na tekoči račun društva.

Športno kinološko društvo Ajdovščina

Vrtovin 15

5262 Črniče

IBAN SI56 6400 0940 1007 308 (HRANILNICA VIPAVA d.d.)

V namen napišite, kaj plačujete in za koga.

URNIK:

URNIK PROGRAMOV

Mala šola:

 • sobota ob 16.00

BBH:

 • torek in sobota ob 19.00

BGH 1-3:

 • ponedeljek od 17.00-20.00
 • četrtek od 17.00-20.00

Agility:

 • torek in četrtek od 17.00 dalje

IGP:

 • poslušnost: sreda in petek od 17.00 dalje
 • obramba: po dogovoru z markerjem
 • sled: po dogovoru