Osnovni tečaji: IPS A, IPS BBH, IBGH1-3

IPS A in IPS B-BH – Osnovni tečaj

Tečaj poslušnosti, priprava na izpit IPS A in IPS B-BH

V tečaju so prisotni vodniki s psi, ki so stari 9 mesecev in več, ki so opravili tečaj male šole oziroma vodniki s psi, ki imajo približno enako predznanje. Za obiskovanje tečaja mladoletni vodniki potrebujejo soglasje svojih staršev.

V tečaju utrjujemo vaje osnovne poslušnosti, ki jim dodamo vaje proste vodljivosti in se naučimo  vedenja v mestu.

Oprema, ki jo potrebujemo v tečaju: ovratnica, povodec, priboljški za nagrajevanje, igrača za nagrajevanje in opravljanje posameznih vaj, kliker.

Naloge osnovnega tečaja:

  • Vodniki spoznavajo vaje, ki krepijo pozornost psa na vodnika, osnove poslušnosti, odpoklic psa v vseh okoliščinah, sedi, prostor z odpoklicem, hoje psa poleg ob levi nogi.
  • Pse pripravimo na različne situacije v mestu in kasnejše odzive psa na urbano okolje.

 

Po opravljenem tečaju, je vodnik s psom pripravljen na izpit A oz. BBH, na katerem vodnik pridobi naziv »vodnik psa spremljevalca«, pes pa naziv »pes spremljevalec«.

  Cilji osnovnega tečaja:

  • Pomoč vodnikom pri vzgoji odraščajočih psov, pripravlja jih na mirno življenje s psom ter usposobi vodnika za samostojno delo s psom po tečaju.
  • Opravljanje izpita IPS A oz. IPS BBh.

Šolanje poteka v skupini, problemi se rešujejo individualno z inštruktorji.

Tečaj zajema:

 1. del:
 • poslušnost, ki se izvaja na vadišču
 • vodljivost na povodcu – vaja »poleg« z vsemi obrati, spremembami smeri (levo, desno), spremembami hitrosti (hitro, počasi)
 • prosta vodljivost – vaja »poleg«, ki se izvaja brez povodca z vsemi obrati, spremembami smeri in hitrosti
 • hoja in obnašanje navezanega psa v skupini ljudi
 • vaja sedi
 • vaja prostor in odpoklic
 • odlaganje
 1. del:
 • preizkus dela v mestu:
 • srečevanje psov v različnih situacijah
 • srečevanje s skupino ljudi
 • srečevanje s premikajočimi elementi – tekači, kolesarji, avtomobili
 • reakcija psa na hrup
 • obnašanje privezanega psa
 1. del:
 • preverjanje vodnikovega teoretičnega znanja o kinologiji:
 • vodnik piše test pred izpitom, ki ga sodnik takoj pregleda in oceni

Izpit IPS A in BBH

  • Po opravljenem tečaju lahko vodnik opravlja izpit A ali B-BH. Ni potrebno, da opravi oba izpita ali najprej izpit A, lahko takoj opravi izpit B-BH.
  • IPS A je kinološki izpit, predstopnja izpita B-BH. Izpit je sestavljen samo iz prikaza poslušnosti, vodljivosti navezanega psa na vadišču.
  • IPS B-BH ali izpit za psa spremljevalca je osnoven kinološki izpit, sestavljen iz treh delov. Vodnik mora najprej opraviti teoretični test osnovnega kinološkega znanja, temu sledi prikaz poslušnosti na poligonu in na koncu še preizkus vodnika in psa v urbanem okolju. Namenjen je vsem “urbanim štirinožcem”, prav tako pa tudi tistim, ki imajo v načrtu aktivnejše kinološko udejstvovanje, saj je ta izpit pogoj za opravljanje višjih izpitov v smeri klasičnega šolanja.
  • Pogoj za obiskovanje tečaja A, B-BH je pri nas opravljena mala šola oziroma približno enako predznanje (poznavanje dela s klikerjem, dobra motivacija za delo, želja po sodelovanju z vodnikom in razumevanje vaj poleg, sedi in prostor).
  • Ker je cilj našega kluba spodbuditi ljudi k čim bolj intenzivnemu šolanju, si pri treningih poslušnosti prizadevamo za čim lepšo, živahno in natančno izvedbo predpisanih vaj. Zaradi dolžine vaj poseben poudarek namenjamo tudi koncentraciji psa in njegovi delovni kondiciji.
  • Ker že v mali šoli opozarjamo na pomen pravilne in pravočasne socializacije, z urbanim okoljem praviloma ni nobenih težav, zato priprava na ta del obsega le majhen del tečaja, v kolikor pa ima kakšen pes s tem vseeno težave, jih obravnavamo individualno.
  • S pozitivno opravljenim izpitom v vseh treh disciplinah dobi vodnik potrdilo (v velikosti osebne izkaznice), da je usposobljen za vodenje psov. Potrdilo ima neomejeno veljavo za vodnika, ki je izpit s psom opravil.

 

Da lahko vodnik s psom pristopi k izpitu A, mora v času opravljanja izpita pes dopolniti 12 mesecev starosti, za pristop k izpitu B-BH pa mora dopolniti 14 mesecev oziroma 15 mesecev po FCI.

 

Trajanje tečaja:

 • do opravljenega izpita oziroma največ eno leto.
 • Treningi potekajo 1, 2 x tedensko

Cena tečaja:

Cena tečaja Osnovno šolanje (IPS A ali IPS B-BH) je 150 EUR. V njej je vključena vadnina za čas, dokler pes ni pripravljen na izpit oz. za največ 1 leto. Cena izpita v ceno tečaja ni vključena.

 

PROGRAMI IBGH 1-3

Programi IBGH 1-3 so tekmovalni programi iz vaj poslušnosti, ki so namenjeni tistim parom vodnik/pes, ki želijo delati naprej, nimajo pa želje ali možnosti trenirati po celotnem IGP programu v vseh treh kinoloških disciplinah.

Primerne in prilagojene so vsem pasmam psov.

Spodaj so navedene vaje po posameznih programih, število vaj in težavnostna stopnja se stopnjuje iz programa v program:

IBGH 1
Vaja 1: Vodljivost na povodcu
Vaja 2: Prosta vodljivost
Vaja 3: Sedi v gibanju 
Vaja 4: Prostor v gibanju in odpoklic 
Vaja 5: Odlaganje z motenjem

IBGH 2
Vaja 1: Vodljivost na povodcu
Vaja 2: Prosta vodljivost 
Vaja 3: Sedi v gibanju 
Vaja 4: Prostor v gibanju in odpoklic
Vaja 5: Prosto prinašanje lesenega prinosila 
Vaja 6: Naprej z uleganjem 
Vaja 7: Odlaganje z motenjem

IBGH 3
Vaja 1: Prosta vodljivost 
Vaja 2: Sedi v gibanju
Vaja 3: Prostor v gibanju in odpoklic
Vaja 4: Stoj v gibanju
Vaja 5: Prosto prinašanje lesenega prinosila 
Vaja 6: Prinašanje prinosila čez plezalno steno (140 cm) 
Vaja 7: Naprej z uleganjem
Vaja 8: Odlaganje z motenjem

Tečaj poteka enkrat tedensko, ob četrtkih po razporedu, za vse tri programe.

Cena tečaja:

Cena tečaja za posamezno stopnjo IBGH je 150 EUR do izpita za posamezno stopnjo (IBGH-1, IBGH-2, IBGH-3). Cena izpita v ceno tečaja ni vključena.

Cena paketa IBGH od začetka programa IBGH-1 do izpita IBGH-3 je 200 EUR. Cena izpitov ob zaključku vsake od stopenj ni vključena v ceno paketa.