NAVODILO ZA PLAČILO ČLANARINE OZIROMA VADNINE ZA IZBRAN PROGRAM.

Veseli smo vaše odločitve, da se nam pridružite..

Plačilo članarine, vadnine za izbrani program, oziroma obojega, izvedite preko plačilnega naloga pri vaši banki na naš transakcijski račun:

IBAN SI56 6400 0940 1007 308 (HRANILNICA VIPAVA d.d.)

Naslov prejemnika:

Športno kinološko društvo Ajdovščina

Vrtovin 15

5262 Črniče

Znesek:

Če se želite zgolj včlaniti v društvo, vnesete znesek članarine, ki je za tekoče leto 30€. V polje sklic vpišite model SI00 in številko za sklic 0

Če se prijavljate v katerega od programov kot nov član, vnesete znesek članarine, ki je za tekoče leto 30€, ter vadnine za izbrani tečaj.

V kolikor imate poravnano članarino za tekoče leto, vnesite znesek za izbran program:

  • Cena tečaja Mala šola je 120 EUR  – št. za sklic: 1
  • Cena tečaja Osnovno šolanje (IPS A ali IPS B-BH)  je 150 EUR – št. za sklic: 2 
  • Cena tečaja Agility je 150 EUR -št. za sklic: 3
  • Cena tečajev IBGH je 150 EUR do izpita IBGH-1, – št. za sklic: 41
  • Paket programov IBGH-1 do izpita IBGH-3 je  200 EUR. – št. za sklic: 42
  • Cena tečaja Sled je 150 EUR do izpita Fpr-1, za nadaljevanje se plačuje uporabnina. – št. za sklic: 5
  • Uporabnina poligona 100 EUR za tekoče  leto. Plačajo vsi, ki uporabljajo poligon, pa ne obiskujejo nobenega tečaja. – št. za sklic: 6
  • Individualne ure: 20 EUR/45 minut. – št. za sklic: 7

Pod sklic navedite model  00  ter številko za sklic izbranega programa.

Primer: Plačilo za tečaj IBGH:    SI00   41