Izpolnjevanje UPN obrazca – Položnice

Predel PLAČNIK-a

IME IN NASLOV: vpiše se ime in naslov plačnika članskih prispevkov

KODA NAMENA: OTHR

NAMEN/ROK PLAČILA: napiše se vrsto tečaja npr.:(Mala šola ali A/Bbh ali Agility)

 

V kolikor članarina za tekoče leto še ni bila poravnana jo poravnamo ob plačilu tečaja.

  • primer izpolnjenega polja: Mala šola ali A/Bbh ali Agility – članarina
  • primer izpolnjenega polja : Mala šola ali A/Bbh ali Agility – družinska članarina

 

Predel PREJEMNIK-a

ZNESEK: vpiše se znesek plačila tečaja in članskih prispevkov v evrih

IBAN: SI56 6400 0940 1007 308

REFERENCA: 00 99

IME IN NASLOV: ŠKD AJDOVŠČINA, DOLENJE 25a, 5270 AJDOVŠČINA

 

CENIK:

Mala šola: 20 srečanj 120€

Osnovni tečaj A/B-bh: 60 urni tečaj 150€

Agility: 60 urni tečaj 150€

Izpite se plača posebej, enotna cena za vse izpite je 70 €.

 

Letna članarina za koledarsko leto;

Plačilo letne članarine je obvezno za vse aktivne člane društva in tečajnike vseh disciplin.

  • članarina: 30 €
  • družinska članarina: 30 € prvi član in vsi ostali družinski člani 20€ (družinska članarina je veljavna ob vpisu najmanj dveh članov iz enega gospodinjstva)