Izpolnjevanje UPN obrazca – Položnice

Predel PLAČNIK-a

Ime in naslov: vpiše se ime in naslov plačnika članskih prispevkov

Koda namena: OTHR

Namen/rok plačila: napiše se vrsto tečaja npr.: Mala šola ali A/Bbh ali Agility

 

V kolikor članarina za tekoče leto še ni bila poravnana jo poravnamo ob plačilu tečaja.

  • primer izpolnjenega polja: Mala šola ali A/Bbh ali Agility – članarina.

V primeru, da je plačnik članarine upokojenec, študent, dijak, šoloobvezen otrok, brezposelni in družinska;

  • primer izpolnjenega polja: Mala šola ali A/Bbh ali Agility – članarina – upokojenec

 

Predel PREJEMNIK-a

Znesek: vpiše se znesek plačila tečaja in članskih prispevkov v evrih

IBAN: SI56 6400 0940 1007 308

Referenca: 00 99

Ime in naslov: ŠKD AJDOVŠČINA, DOLENJE 25a, 5270 AJDOVŠČINA

 

CENIK:

Mala šola: 20 srečanj 120€

Osnovni tečaj A/B-bh: 60 urni tečaj 150€

Agility: 60 urni tečaj 150€

Izpite se plača posebej, enotna cena za vse izpite je 70 €.

Letna članarina za koledarsko leto;

(Plačilo letne članarine je obvezno za vse aktivne člane društva in tečajnike vseh disciplin)

  • redna 30 EUR,
  • šoloobvezni otroci, dijaki, študentje, brezposelni, upokojenci 15 EUR
  • družinska 15 EUR na člana (družinska članarina je veljavna ob vpisu najmanj dveh članov iz enega gospodinjstva)