VODSTVO

UPRAVNI ODBOR

Predsednica Jasna Koglot
Podpredsednica Laura Pipan
Tajnik in blagajnik  Marko Kete
Gospodar Egon Savnik
Član Izidor Kalin
   
   
   
   

NADZORNI SVET

Predsednik Dušan Gacin
Član Janko Pišot
Član Vasja Hmeljak

DISCIPLINSKA KOMISIJA

Predsednik Damjan Vitez
Član Eva Kalin
Član Renee Benkovič Gacin