O DRUŠTVU

Predstavitev društva

Športno kinološko društvo Ajdovščina je nastalo 2. februarja 1987 na pobudo ljubiteljev kinologije na območju Zgornje Vipavske doline.

Društvo je eden redkih kinoloških športnih klubov, ki svojo dejavnost pokriva z brezplačnim delom svojih članov in inštruktorjev. Vsa pridobljena sredstva iz naše osnovne dejavnosti (šolanja psov) in sponzorska sredstva namenimo za nemoteno delovanje društva in vzdrževanju potrebne infrastrukture. Povezanost z lokalno skupnostjo je zelo velika, saj bi klub težko organiziral kakršnokoli prireditev, če ne bi imel na voljo podpore Občine Ajdovščina – v obliki materialne pomoči ali podpore v obliki ugodnega koriščenja ustreznih objektov.

Udejstvujemo se na področju vzgoje in šolanja psov, sodelujemo z lokalnim okoljem, tekmovalci se udeležujemo regijskih in državnih tekmovanjih. 

Vsako leto organiziramo regijske tekme šolanih psov in državna tekmovanja v sledenju, pa tudi državno prvenstvo šolanih psov v letu 2021.

ŠOLANJE

Male šole se udeležijo vodniki z mladimi psi, starimi od 3.-9. mesecev. Namenjena je socializaciji psa in pozitivnemu odnosu med vodnikom in psom. S programom male šole pomagamo lastnikom psov, ki jih je vse več, da se srečajo z osnovami vzgoje in socializacije, spoznavajo vedenja in potrebe psa (prehrana, nega,..), sobivanja z drugimi, pravilnega obnašanje v družbi,..

Za lastnike psov, ki želijo poglobiti svoje znanje in opraviti izpit za psa spremljevalca s strokovnim izpitom za vodnika in preizkusom obnašanja v urbanem okolju, organiziramo tečaje in izpite za osvojitev vaj iz poslušnosti po programu BBH.

Vodnik, ki opravi test za vodnika v okviru izpita BBH, dobi izkaznico »vodnik psa spremljevalca«.

Poleg osnovnega šolanja smo vpeljali tudi šolanje psov po tekmovalnih programih, ki so nadgradnja osnovnega šolanja.

Za bolj zahtevne in izkušene vodnike na društvu izvajamo priprave psov na opravljanje izpitov po višjih programih IGP (1, 2, 3). Višji programi združujejo tri discipline: poslušnost, obrambo in sled.

Poleg zgoraj opisanih programov na društvu deluje tudi skupina za agility, disciplino, kjer pes in vodnik osvajata vaje na parkurju, kot so skoki, prehodi skozi tunele, preko mosta in podobno.

Pse šolamo brez prisilnih sredstev in metod, ki utegnejo škodovati zdravju psa.

SODELOVANJE Z LOKALNIM OKOLJEM

Vodnike in širšo javnost v okviru raznih prireditev, izobraževanj in srečanj ozaveščamo o humanem odnosu do živali.

TEKMOVALCI

 V društvu se udeležujemo tekmovanj šolanih psov Regijskega pokala Vomar.

Že tradicionalno so zelo uspešni sledarski pari, ki se udeležujejo državnih sledarskih tekmovanj.

Vsako leto se naši člani udeležijo tudi državnega prvenstva šolanih psov.